Matching cams, each rotating about a fixed center (syntrepent curves)

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)703-706
TijdschriftRomanian Journal of Technical Science : Applied Mechanics
Volume22
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1977
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit