Masterproject integraal ontwerpen : toepassing C-K-theorie leidt tot verbetering ontwerpproces

W. Zeiler, E.S.M. Nelissen, M.A. Houten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan een TU moet onderwijs zoveel mogelijk aan onderzoek worden gekoppeld. Een voorbeeld hiervan is het multidiciplinaire MIO, waarbij de opgedane inzichten rond integraal ontwerpen zoveel mogelijk worden ingebracht. Om het conceptueel ontwerp van toepassingen van duurzame energie in de gebouwde omgeving te ondersteunen, is er behoefte aan een nieuwe benadering binnen het ontwerpproces.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)114-119
Aantal pagina's5
TijdschriftVVplus
Volume69
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit