Massively parallel implementation and approaches to simulate quantum dynamics using Krylov subspace techniques

Marlon Brenes (Corresponding author), Vipin Kerala Varma, Antonello Scardicchio, Ivan Girotto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Massively parallel implementation and approaches to simulate quantum dynamics using Krylov subspace techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen