Mass transfer studies on the dehydration of supercritical carbon dioxide using dense polymeric membranes

Andrew Shamu, Henk Miedema, Sybrand J. Metz, Zandrie Borneman, Kitty Nijmeijer (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mass transfer studies on the dehydration of supercritical carbon dioxide using dense polymeric membranes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen