Mass transfer analysis considering gas phase diffusion and experimental verification for surface painting a waterborne MCI in concrete

X. Wang, Z. Liu (Corresponding author), Zixiao Wang, N. Song

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mass transfer analysis considering gas phase diffusion and experimental verification for surface painting a waterborne MCI in concrete'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen