Mass spectrometry of products obtained by reduction of 6-nitroquinaldine and 2-nitrophenanthrene with phosphine

P.A. Leclercq, A.C. Bellaart, L.J.M. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mass spectrometry of products obtained by reduction of 6-nitroquinaldine and 2-nitrophenanthrene with phosphine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen