Mass spectrometry investigation of positive and negative ions generated by a RF capacitively coupled discharge at atmospheric pressure in He-H2O

Y. Aranda Gonzalvo, F. Iza, P.J. Bruggeman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

50 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mass spectrometry investigation of positive and negative ions generated by a RF capacitively coupled discharge at atmospheric pressure in He-H2O'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie