Mass-resolved ion energy measurements at the grounded electrode of an argon rf plasma

R.J.M.M. Snijkers, M.J.M. van Sambeek, G.M.W. Kroesen, F.J. Hoog, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
106 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mass-resolved ion energy measurements at the grounded electrode of an argon rf plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie