Martensite crystallography and chemistry in dual phase and fully martensitic steels

C. Du, J.P.M. Hoefnagels, S. Kölling, M.G.D.. Geers, J. Sietsma, R. Petrov, V. Bliznuk, P.M. Koenraad, D. Schryvers, B. Amin-Ahmadi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Martensite crystallography and chemistry in dual phase and fully martensitic steels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie