Markov strategies in dynamic programming

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-41
TijdschriftMathematics of Operations Research
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit