Markov decision processes with unbounded rewards

J.A.E.E. van Nunen, J. Wessels

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    28 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Markov decision processes with unbounded rewards'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen