Markov decision processes and strongly excessive functions

K.M. Hee, van, J. Wessels

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Markov decision processes and strongly excessive functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde