Markov branching diffusions : martingales, Girsanov type theorems and applications to the long term behaviour

J. Engländer, A.E. Kyprianou

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's38
StatusGepubliceerd - 2001

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2001031
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit