Marketing voorbij 2001 : de visie van 11 hoogleraren

S.C. Santema (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademic

790 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ieder jaar hoort u wel weer een andere visie op marketing. Zeker nu E-business als onderwerp aan het marketingvak is toegevoegd komen er steeds meer visies naar voren. Het is tijd om eens een overzicht te geven. In "Marketing voorbij 2001" geven 11 hoogleraren (sommigen met co-auteurs) hun visie op de ontwikkelingen. Dit geschiedt vanuit verschillende invalshoeken, zodat een rijk geschakeerd pallet ontstaat.Het boek start met de resultaten van een enquete, die is gehouden onder marketinghoogleraren in Nederland. In de enquete is een tiental stellingen geformuleerd, waarop de hoogleraren konden reageren.Vervolgens komen de 11 visies aan bod.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijCEBO - TU/e
Aantal pagina's260
ISBN van geprinte versie90-806294-1-3
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit