Marketeers zijn spenders

A.J. Weele, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Arjan van Weele bekleedt de NEVI-leerstoel Inkoopmanagement aan de TU Eindhoven, maar stelde al in 1984 dat de overeenkomsten tussen inkoop en marketing legio zijn. Bovendien zijn inkopers en marketeers steeds vaker tot elkaar veroordeeld. Vandaar dat verwikkelingen in inkoopland eveneens relevant zijn voor marketing. Een gesprek over samenwerking in de keten, de trends in teamwork, de rol van marketing en inkoop als wetenschap.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-12
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Marketing
Volume31
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit