Marker-controlled watershed segmentation of nuclei in H&E stained breast cancer biopsy images

M. Veta, A. Huisman, M.A. Viergever, P.J. Diest, van, J.P.W. Pluim

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Marker-controlled watershed segmentation of nuclei in H&E stained breast cancer biopsy images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen