Marginal queue length approximations for a two-layered network with correlated queues

J.L. Dorsman, O.J. Boxma, M. Vlasiou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Marginal queue length approximations for a two-layered network with correlated queues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen