Marcel Duchamp : die Grosse Schachtel de ou par Marcel Duchamp ou Rrose Selavy

P.J.A.M. Gijsberts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Geen samenvatting
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)83-84
Aantal pagina's2
TijdschriftArchis
Volume5
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit