Mapping Ultrafast Electric Fields using Terahertz Microscopy

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Gómez Rivas, Jaime, Promotor
  • Tafur Monroy, Idelfonso, Promotor
Datum van toekenning3 jun 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6419-214-8
StatusGepubliceerd - 3 jun 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit