Map matching of GPS data with Bayesian belief networks

T. Feng, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Map matching of GPS data with Bayesian belief networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen