Mao or Merriman? : on Pitjantjatjara and other mobilities : a response

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-39
TijdschriftMobility in History : the Yearbook of the International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit