Many voices, one structure

J.C. Arnbak

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale/afscheids redePopulair

Originele taal-2Engels
Plaats van productieDelft
UitgeverijTechnische Universiteit Delft
Aantal pagina's34
StatusGepubliceerd - 8 okt. 1986
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Engelse vertaling van de rede "Vele stemmen, een structuur" uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de tele-informatietechniek aan de Technische Universiteit Delft op 8 oktober 1986.

Citeer dit