Manufacturing a superconducting body

J.W. Severin (Uitvinder), G. With, de (Uitvinder), H.A.M. Hal, van (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 17 mei 1989

Citeer dit