Manipulation of ultra-cold ion bunches with time-dependent fields

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelSeminar NIST Gaithersburg, USA, September 2009
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit