Manipulation of the electroluminescence of organic light-emitting diodes via fringe fields from patterned magnetic domains

N.J. Harmon, M. Wohlgenannt, M.E. Flatté

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Manipulation of the electroluminescence of organic light-emitting diodes via fringe fields from patterned magnetic domains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie