Manipulating light with ring resonators coupled to antennas and mechanical motion

F. Ruesink

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

835 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Verhagen, Ewold, Promotor
  • Koenderink, A. Femius, Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning23 nov 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-92323-15-6
StatusGepubliceerd - 23 nov 2017
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit