Mandevillian Virtues

Mandi Astola (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mandevillian Virtues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen