Managing urban waste collection through timed automata based fuzzy cognitive maps

G. Acampora, V. Loia, A. Vitiello

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Managing urban waste collection through timed automata based fuzzy cognitive maps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen