Managing the water-energy nexus within a climate change context: lessons from the experience of Cuenca, Ecuador

Alberto Gianoli (Corresponding author), Rishi Bhatnagar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Managing the water-energy nexus within a climate change context: lessons from the experience of Cuenca, Ecuador'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen