Managing the quality of UML models in practice

Ariadi Nugroho, Michael R.V. Chaudron

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

    7 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Managing the quality of UML models in practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen