Managing engineering change effects on design process planning

A.A. Alblas, J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 15th International Product Development Management Conference, Hamburg.
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit