Managerial attention to exploitation versus exploration: Toward a dynamic perspective on ambidexterity

B. Walrave, A.G.L. Romme, K.E. van Oorschot, F. Langerak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
423 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Managerial attention to exploitation versus exploration: Toward a dynamic perspective on ambidexterity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences

Computer Science

Psychology