Management science in the 1980s

C.B. Tilanus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  37 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1088-1090
  TijdschriftManagement Science
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit