Management complexities for global heritage cities

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelRIBA President’s Award for Research 2017
Plaats van productieLondon
UitgeverijRIBA
Pagina's37
Aantal pagina's1
ISBN van elektronische versie9781859468500
StatusGepubliceerd - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit