Management accounting en management control : theoretische perspectieven

E.G.J. Vosselman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)361-372
Aantal pagina's12
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume70
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit