Maleic anhydride based copolymer dispersions for surface modification of polar substrates

I.D. Gunbas, M.E.L. Wouters, M.M.R.M. Hendrix, R.A.T.M. Benthem, van, C.E. Koning, B.A.J. Noordover

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Maleic anhydride based copolymer dispersions for surface modification of polar substrates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen