Making spatial trade-offs using multiobjective H2 synthesis

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's39
StatusGepubliceerd - 2006

Publicatie series

NaamDCT rapporten
Volume2006.109

Bibliografische nota

DCT 2006.109

Citeer dit