Making robots navigate and interact with objects using open source software

R.J.J. Favier, René Christian Ladan

  Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  Datum van toekenning1 jan 2010
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-444-0993-2
  StatusGepubliceerd - 2010

  Bibliografische nota

  Eindverslag.

  Citeer dit