Making perfect life : bio-engineering (in) the 21st century : interim report - phase I

R. Est, van, I. Keulen, van, I. Geesink, M. Schuijff

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Making perfect life : bio-engineering (in) the 21st century : interim report - phase I'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen