Making it not too obvious : the effect of ambient light feedback on space heating energy consumption

S.J. Maan, B. Merkus, J.R.C. Ham, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

33 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Making it not too obvious : the effect of ambient light feedback on space heating energy consumption'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen