Making history : intentional capture of future memories

D. Petrelli, E.A.W.H. Hoven, van den, S. Whittaker

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    64 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Making history : intentional capture of future memories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen