Making a difference : organization as design

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

312 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Making a difference : organization as design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen