Maintaining product platforms in industrial machinery

A.A. Alblas, J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelDesign 2008 10th International Design Conference : vol. 1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit