Maintaining a legacy : towards support at the architectural level

R.J. Bril, L.M.G. Feijs, A. Glas, R.L. Krikhaar, M.R.M. Winter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)143-170
TijdschriftJournal of Software Maintenance
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit