Mainports brainports, logistiek in beweging

J.A.E.E. van Nunen, P. Vlist, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De logistieke processen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van verladers en ontvangers vormen een uitdaging voor het management van veel bedrijven. Met name de ‘customizing’ van de logistieke dienst en de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT) leiden tot nieuwe aanpakken. In dit artikel wordt vanuit het perspectief van de Rotterdamse haven, mede aan de hand van voorbeelden, een aantal veranderingen geschetst.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)34-40
TijdschriftBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume71
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit