Main features of AC ignition of HID lamps

A. Sobota, J.H.M. Kanters, E.M. Veldhuizen, van, F. Manders, M. Haverlag

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Main features of AC ignition of HID lamps'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie