Magnetorheological fluids based on ionic liquids

C.A. Guerrero-Sanchez, T. Lara-Ceniceros, E. Jimenez-Regalado, M.V Rasa, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

127 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetorheological fluids based on ionic liquids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen