Magnetorefractive and magnetic-linear-dichroism effect in exchange-biased spin valves

J. van Driel, F. de Boer, R. Coehoorn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetorefractive and magnetic-linear-dichroism effect in exchange-biased spin valves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie