Magnetophoton-phonon scattering in two-dimensional electron gases

W. Xu, R.A. Lewis, P.M. Koenraad, L.R.C. Waumans, C.J.G.M. Langerak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Magnetophoton-phonon scattering in two-dimensional electron gases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie