Magnetodynamic Modeling Frameworks Applied to Hysteretic Ferromagnetic Devices: Development and Experimental Verification of Magnetic Loss Models for High-Speed Electric Drives

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Lomonova, Elena A., Promotor
  • Krop, Dave C.J., Co-Promotor
Datum van toekenning24 feb. 2023
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5669-4
StatusGepubliceerd - 24 feb. 2023

Bibliografische nota

Proefschrift. - Embargo Open access 24-02-2024

Citeer dit